VIDRE

VIDRE LAMINAT

Conjunt format per dues o més planxes de vidre, entre les quals hi ha una pel·lícula intermèdia de làmines de butiral de polivinil (PVB), unides entre si mitjançant un procás d'autoclau amb calor i pressió. Les seves propietats són molt interessants. Cal tenir en compte la seva transparència, resisència a l'impacte (protecció de persones i béns), adherència entre els seus elements després de la ruptura d'alguns d'ells, elasticitat, atenuació acústica molt superior al monolític del mateix gruix i perdurabilitat del producte.

PROPIETATS SEGURETAT
El laminat té una bona resistència a l'impacte. Quan és sotmès a un cop, el vidre es pot trencar però el trencament es localitza exclusivament al punt d'impacte mantenint la seva transparència. La làmina de PVB assegura que les peces de vidre es mantinguin al seu lloc. Redueix el risc de talls per fragments de vidre o caigudes a través del vidre laminat.
La configuració del laminat ha de ser apropiada al tipus i intensitat del cop, que ja es preveu abans de la seva instal·lació (impacte, caiguda, vandalisme, trencament, armes de foc, explosió, etc.).

ACÚSTICA
Aquests vidres ofereixen una atenuació acústica molt superior al vidre monolític del mateix gruix. Els valors d'aïllament acústic d'un PVB acústic són, de mitjana, superiors a 3 dB als vidres laminats amb un PVB clàssic.

vidre laminat

 

VIDRE DE CÀMARA

Format per dos o més vidres separats entre si per perfils d'alumini anoditzat que formen una cambra d'aire que dota de major aïllament tèrmic al vidre. En el seu interior s'han introduït sals secants, unes substàncies que absorbeixen la humitat de l'aire contingut a la cambra formada pels vidres.

PROPIETATS ENERGÈTIQUES
Estiu: Entra menys calor i s'estalvia en refrigeració. L'ambient és més agradable.
Hivern: Evita la pèrdua d'energia calorífica interior i s'estalvia en calefacció. Sense condensacions interiors.
LLUMINOSES
Regula el pas de llum, segons la decisió de cada client.
ACÚSTIQUES
Redueix els molestos sorolls exteriors (zones d'esbarjo, trànsit, etc.).
ESTÈTIQUES I DECORATIVES
Millora les condicions d'habitabilitat i ambientació.Disposa d'una àmplia gamma de colors d'aspecte agradable i decoratiu. Poden ser opacs i translúcids.

vidre camara

 

VIDRE TEMPERAT

És un vidre sodiocàlcic que ha estat sotmès a un tractament tèrmic (trempat) que modifica les seves propietats físiques. Aquest tractament fa augmentar la resistència al xoc mecànic i tèrmic així com a la flexió, sense afectar a cap de les qualitats òptiques.

PROPIETATS SEGURETAT
En cas de trencament, el vidre es fragmenta en petits trossos amb vores no tallants, de manera que els riscos de ferides són mínims. Aquesta és la principal característica que fa de VIOTEMP un vidre de seguretat, especialment indicat en totes aquelles aplicacions on es requereixi protecció davant el risc de ferides per cops o xocs.

ACÚSTIQUES, LUMÍNIQUES, ENERGÈTIQUES I TÈRMIQUES
El vidre temperat manté les mateixes propietats que tenia abans de temperar, per tant seran aplicables les mateixes del vidre monolític.
MECÀNIQUES
Resistència a la flexió de 120 a 200 MPa (el vidre sense temperar té una resistència a la flexió de 40 MPa).
XOC TÈRMIC
Alta resistència a la ruptura deguda al xoc tèrmic.Els vidres Viotemp suporten diferències de temperatura i la màxima que poden arribar a assolir és de 200 ° a 240 ° C.

vidre tamplat

 

VIDRE SERIGRAFIAT

Vidre sobre el qual es diposita un motiu original en esmalt opac o translúcid mitjançant una serigrafia (pantalla tèxtil), que es cou ràpidament a altes temperatures. Posteriorment, es preveurà. Aquest procediment aporta una excepcional estabilitat i una durabilitat important en el temps. Té les mateixes propietats que el vidre temperat.
La flexibilitat que ofereix la tècnica del serigrafiat permet múltiples possibilitats creatives.Segons la proposta del client, realitzem tot tipus de motius decoratius. Des de l'estampació d'un o diversos colors fins al disseny repetitiu de trames-punts o línies-lletres i logotips que aconsegueixen donar al vidre el valor afegit d'una imatge amb una estètica única.

PROPIETATS
La serigrafia és pràcticament inalterable davant els canvis del clima i els raigs de sol. Tè les mateixes propietats que el vidre temperat.
SEGURETAT
La seva resistència a l'impacte està condicionada per la superfície esmaltada, el gruix dels esmalts, les dilatacions, etc.
LLUMINOSES
Controla la incidència de la llum solar.Privacitat.
ESTÈTIQUES
Fabricació en tota la gamma de colors. Aplicació en decoració interior i exterior. Realització de motius estàndard i personalitzats en diversos tons opacs o translúcids.
APLICACIONS RECOMANDADES
Condicionament interior. Permet realitzar portes, mampares, baranes, mampares de dutxa i mobiliari. A l'exterior es pot aplicar al mobiliari urbà.

vidre seragrafiat

Retorna a Productes